Szerzői jogi nyilatkozat

 

A honlap üzemeltetője felhívja valamennyi látogató figyelmét arra, hogy a www.kisautokolcsonzo.hu honlapon, vagy az érdekkörében álló bármely, így különösen internetes felülete(i)n közzétett valamennyi tartalom, értve ez alatt a teljesség igénye nélkül minden szöveg, információ, adat, letölthető dokumentum, rajz, ábra, fotó, grafika, logó, képek, audio és/vagy video alkalmazások/felvételek, szoftverek, metaadatok, a grafikus felhasználói interfészek, bármely oldal fejléce, egyedi grafikai megoldása, azon feltűntetett ikonok, szkriptek és egyéb fájlok, valamint ahhoz kapcsolódóan nyújtott valamennyi szolgáltatás/termék és azok neve, elrendezése, megjelenési formája szoftveres tartalmával együtt, úgyis mint, a HTML-kódok, az adatbázisok mint önálló, egyéni és eredeti művek nemzetközi és magyar jogszabályok által szerzői jogi oltalom alatt állnak. Ha az adott tartalom másként nem jelöli, valamennyi mű kizárólagos szerzői vagyoni jogainak jogosultja a honlap üzemeltetője.

 

A honlap üzemeltetője, mint a művek jogosultja az általa közzétett valamennyi tartalom egésze/része tekintetében bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogait kifejezetten fenntartja, azokat kizárólag a honlap üzemeltetőjének előzetes írásbeli hozzájárulásával lehet bármilyen formában felhasználni. Ha az adott tartalom eltérően nem rendelkezik valamennyi közzétett tartalom/mű többszörözését a honlap üzemeltetője az alábbiak szerint u.n. házi használatra engedélyezi így, (i.) letöltés útján történő többszörözést kizárólag a közzétett tartalom/mű bármely arra alkalmas eszközön történő olvasásának/tanulmányozásának céljából, (ii.) bármely közzétett tartalom/mű egy teljes naptári évben, legfeljebb három alkalommal kizárólag magánszemélyek magán, semmi esetre sem kereskedelmi célú nyomtatását, a közzétett tartalomról/műről képernyő kép készítését, háttértárolóra történő rögzítését.

 

A honlap üzemeltetője felhívja valamennyi látogató figyelmét arra, hogy az általa engedélyezett felhasználások körén kívül tilos az általa közzétett tartalom/művek egészének vagy bármely részének akár online, akár nyomtatott formában engedély nélküli fentiektől eltérő bármely technikai módszerrel, bármely típusú adathordozóra történő másolása, többszörözése, át/feldolgozása, kiadása, terjesztése, nyilvánossághoz közvetítése előadással, vagy bármely más módon a honlap üzemeltetője, illetve a mű más jogosultjának kifejezett és előzetes írásbeli engedélye nélkül azzal, hogy ez a tilalom nem érinti az 1999. évi LXXVI. szerzői jogról szóló törvényben szabályozott szabad felhasználási eseteket, amelyekre azonban kizárólag a törvényben meghatározott felhasználói kör részére, illetve a törvényben meghatározott célból és mértékben van lehetőség. Végezetül a honlap üzemeltetője felhívja valamennyi látogató figyelmét arra, hogy kész bármely olyan cselekmény ellen fellépni, amely a fent írt szerzői jogi nyilatkozat rendelkezéseit megsérti és a jogsértővel szemben nyomban polgári és/vagy büntetőjogi eljárást kezdeményezni azzal, hogy a jogsértő tartalmak után 50.000 Ft, azaz ötvenezer Forint/nap kártérítésre tart igényt.